През януари 2008 г. излезе от печат шестото преработено и допълнено издание на учебника за програмиране на Паскал. В него са добавени повече задачи за подготовка за кандидатстудентски изпити по Информатика. Решени са и голяма част от задачите от предишните издания, включително и всички задачи от кандидатстудентски изпити до 2007 година включително. На диска ще намерите и задачите от 2008 и 2009 година.

Учебникът за Паскал поставя началото на поредица по програмиране, с която се цели да се започне изучаването на простите типове данни и управляващи конструкции в процедурното програмиране и да се стигне до съставните обекти и обработка на събития в събитийното и визуално програмиране. Като основен език в поредицата е избран Борланд Паскал (БП) – диалект на езика Паскал, реализиран от фирмата BORLAND.

 

Причините за този избор са:

1. Той е пример за еволюционното развитие на споменатите методи и средства за процедурно, обектно-ориентирано и събитийно програмиране.
2. От самото си създаване предлага добре развит апарат от абстрактни структури от данни, удобен за моделиране на различни предметни области.
3. Подходящ е за учащи, поради своята концептуална простота като език създаден специално за обучение.
4. Има пряко приложение в учебната, научна и комерсиална области.
5. И не на последно място като важност – езикът и средата са включени в учебно-изпитната програма за национален зрелостен изпит по информатика.

В първата част на учебника се описват простите типове данни в БП и управляващите конструкции. Особено внимание е обърнато на структурното програмиране „отгоре-надолу“ и използуването на подпрограми. Разтълкувано е и понятието рекурсия.
Втората част запознава читателя със съставните типове данни и специфичния тип указател. Разгледани са множество алгоритми за тяхната обработка.

Уважаеми кандидатстуденти,

Ръководството по Паскал ще ви помогне да попълните липсващите знания, необходими за успешното решаване на задачата от кандидатстудентския изпит по Информатика в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”.

В учебника ще намерите препоръчителен списък със задачи, чието самостоятелно решаване би ви помогнало изключително във вашата подготовка, а така също задачите (и техните решения) от писмените конкурсни изпити по Информатика в Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”.

Изненада: Някои от задачите, които не са решени в учебника имат решение на диска към учебника.

Може да получите ръководството по пощата. При заявка за количества над 10 бр., за разпространение в учебни центрове, курсове, училища - добри отстъпки!

 Поръчка на учебник